Hledání zaměstnanců

Jak uchopit a provádět nábor zaměstnanců

Muž

Kdy a jak mluvit o výši mzdy/platu

Otázka výše mzdy/platu patří k nejdelikátnějším částem pracovního pohovoru nebo jednání s uchazečem o zaměstnání obecně. Proto si pojďme probrat, co lze vysledovat i ze samotného uchopení tohoto tématu a jak má správně při pracovním pohovoru vypadat.

Kdo pokládá otázku a co to znamená

Otázku výše mzdy/platu by měl otevírat personalista (výjimkou je případ, kdy výše mzdy byla sdělena už v samotném pracovním inzerátu). Každý, kdo najímal zaměstnance již zažil nedočkavé kandidáty, kteří sami přijdou s touto otázkou ve chvíli, kdy jim dáte slovo. Některé zajímá výše platu ještě dřív, než jim stihnete představit pracovní pozici.

V těchto situacích získáváte důležitou informaci o jejich motivaci – nezaujala je Vámi nabízená pozice, zajímavější je pro ně mzda. Pokud takovouto situaci zažijete, nezapomínejte na to při závěrečném zhodnocení uchazeče.

Vhodné načasování

A kdy správně volit moment pro diskuzi nad výší mzdy? Tato otázka se dostává na pořadí nejčastěji v závěru pohovoru. Máte za sebou představení pracovní pozice, důkladně jste se seznámili s dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi kandidáta a Vaše povědomí o jeho schopnostech je o poznání větší, než jaké jste získali při předchozím prostudování jeho životopisu. Důvodem pro nastolení tohoto tématu v závěru samotného pohovoru je to, že jako zaměstnavatel (personalista) můžete flexibilně – pokud je to nutné – upravit výši nabízené mzdy dle zjištěných informací z předchozích částí pohovoru.

Kdo sděluje částku – přístupy pro jednání

Z hlediska toho, kdo první vyslovuje částku, lze obecně vidět 3 přístupy, z nichž každý má své výhody. Prvním z nich je vyslovení nabízené částky zaměstnavatelem. Kandidát se následně přizpůsobuje nabídce nebo zkouší vyjednávat. Jde o hojně využívanou možnost. Její předností je rychlost a otevřenost ze strany zaměstnavatele.

Samozřejmě však můžete volit i druhou cestu - dotaz, kdy vyzvete kandidáta, aby sám sdělil svou představu o mzdě. Někteří zaměstnavatelé/personalisté tuto cestu, kdy konkrétní částku jako první zmíní samotný kandidát, upřednostňují proto, že tak získají větší možnosti při případném vyjednávání, navíc mohou i podstatně ušetřit svému zaměstnavateli – to platí v případě, kdy uchazeč požaduje výrazně nižší mzdu.

Třetím přístupem je sdělení kandidátovi této informace (částky) formou rozpětí s tím, že se zdůrazní, že finální nabídka se může lišit dle zkušeností konkrétního přijatého zaměstnance.